ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ดาลัค ดานัง โฮจิมินห์ ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ดาลัค ดานัง โฮจิมินห์ ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์

ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์

ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์
   บริการ
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์

ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์
   ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์

ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์
    ข้อมูลการท่องเที่ยว
ทัวร์เวียดนาม ราคา ถูก ฮานอย ฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนาม เดือนพฤศจิกายน 2562/2019

ทัวร์เวียดนาม
เดือนมกราคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์เวียดนาม
เดือนมีนาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนเมษายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนมิถุนายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนสิงหาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกันยายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนตุลาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนธันวาคม
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน BI-VN04 SL
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
สายการบิน บินไทยไลออนแอร์ Thai Lion Air (SL)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-03 // 15-17 // 29-01มิถุนายน 9,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-08 9,900 บาท
  27-29 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-05 9,900 บาท
  10-12 11,900 บาท
     
กันยายน 61 07-09 // 28-30 9,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน- ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน BI-VN06 FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย Air Asia(FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 09-12 // 16-19 // 30-03 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 07-10 // 14-17 // 21-24 11,900 บาท
  28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 04-07 // 18-21 //25-28 11,900 บาท
  11-14 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4วัน 3คืน BI-VN003 VZ
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร์ Viet Jet Air

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25 //29-02 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 08-09 // 13-18 // 20-23 //28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 // 11-14 // 17-20 12,900 บาท
  24-27 // 31-03กันยายน 11,900 บาท
     
กันยายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28-01 ตุลาคม 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย  ซาปา  4 วัน 3 คืน BI-VN006 VJ
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร์ Viet Jet Air

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 07-10 //14-17 //21-24 // 28-01กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 02-05 // 09-12 // 10-13 11,900 บาท
  23-26 //30-02 กันยายน 10,900 บาท
     
กันยายน 61 06-09 // 13-16 // 20-23 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
กรุงฮานอย-ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ - ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย –กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน BI-VN08 FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25 // 29-02 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-09 // 13-16 // 20-23 // 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 12,900 บาท
  17-20 // 24-27 // 13,900 บาท
     
กันยายน 61 07-10 // 14-17 // 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน BI-VN08 PG
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

บินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 //28-01กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-08 // 12-15 // 19-22 12,900 บาท
  26-29 13,900 บาท
     
สิงหาคม 61 02-05 // 16-19 //23-26 //30-02 กันยายน 12,900 บาท
  10-13 13,900 บาท
     
กันยายน 61 06-09 //13-16 //20-23 //27-30 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4วัน 3คืน BI-VN061 FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

แอร์เอเชีย Air Asia (FD)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 09-12 // 16-19 /30-03 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 07-10 // 14-17 //21-24 // 28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 04-07 // 18-21 // 25-28 12,900 บาท
  11-14 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FDBI-VN07 FD
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย Air Asia(FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
     
มิถุนายน 61 06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-01 กรกฎาคม 13,900 บาท
     
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 5
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน BI-VN05 SL
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินไทยไลออนแอร์ Thai Lion Air (SL)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 03-06 // 08-11 //10-13 // 15-18 11,900 บาท
  17-20 // 22-25 // 24-27 // 29-02 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 01-04 // 06-09 // 08-11 //13-16 11,900 บาท
  15-18 // 20-23 // 22-25 11,900 บาท
  27-30 // 29-01 สิงหาคม 12,900 บาท
สิงหาคม 61 03-06 // 05-08 // 17-20 // 19-22 11,900 บาท
  10-13 // 12-15 12,900 บาท
  24-27 // 26-29 // 31-03 กันยายน 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4วัน 3คืน BI-VN03 DD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินนกแอร์ Nok Air (DD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
     
มิถุนายน 61 04-07 // 05-08 // 11-14 // 12-15 11,900 บาท
  18-21 // 19-22 // 25-28 // 26-29 11,900 บาท
     
มิถุนายน 61 02-05 // 08-11 // 09-12 // 15-18 // 16-19 11,900 บาท
  22-25 // 23-26 // 29-02 กรกฎาคม // 30-03 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-09 // 07-10 // 13-16 // 14-17 // 20-23 // 21-24 11,900 บาท
  26-29 // 27-30 12,900 บาท
  28-31 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 // 04-07 // 11-14 // 17-20 //18-21 11,900 บาท
  10-13 12,900 บาท
  24-27 // 25-28 // 31-03 11,900 บาท
     
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น
+ชมโชว์บนเรือ
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ZG- HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N
ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์
คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ ... พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
พฤษภาคม 61 04-07 // 11-14 // 18-21 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 08-11 // 22-25 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
 
ทัวร์เวียดนามวันที่ 4
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG- HAN11 DOUBLE SAPA 3D2N
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
#ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน
สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
*อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
     
พฤษภาคม 61 04-06 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 08-10 // 15-17 // 22-24 // 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 11,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoZG- HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N
ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว)
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
พฤษภาคม 61 03-06 // 10-13 // 24-27 // 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28 มิ.ย. -01 ก.ค. 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 
ทัวร์เวียดนามวันที่ 4
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ดาลัค ดานัง โฮจิมินห์ ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว